Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

พระเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบารมีแก่กล้า

พระธรรมดิลก (อิ่ม) วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ

พระเถราจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบารมีแก่กล้า พระธรรมดิลก (อิ่ม) วัดราชบูรณะ เป็นชาวเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อปี พ.ศ.2390 เมื่ออายุได้ 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเทพรังษี บ้านเจ้าเจ็ด แล้วย้ายมาอยู่ที่วัดราชบูรณะ กทม. จนอายุครบบวช จึงได้อุปสมบทที่วัดราชบูรณะ โดยมีพระธรรมวโรดม(สมบูรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสิริ” ขณะที่เป็นสามเณรอยู่ที่วัดราชบูรณะนั้น ท่านสอบได้เปรียญ 3 ประโยค ภายหลังจึงได้แปลอีก 1 ประโยค รวมเป็น 4 ประโยค ในปี พ.ศ.2428 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมของพระธรรมไตรโลกาจารย์(แสง) พ.ศ.2434 ได้เป็นพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ฐานานุกรมของพระธรรมวโรดม

พ.ศ.2436 ได้รับสมณศักดิ์พระราชาคณะที่ “พระศิริธรรมมุนี”

พ.ศ.2438 ได้เลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ “พระราชเมธี ศรีประสาธน์สุตาคม”

พ.ศ.2443 ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข

พ.ศ.2448 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพมุนี และย้ายกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ในปี

พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานเลื่อนขึ้นมาเป็นที่พระธรรมดิลก และสมณศักดิ์พระธรรมดิลกนี้ เป็นครั้งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่แต่งตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 และท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นี้เป็นรูปแรก หลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลกได้เกือบหนึ่งปี ท่านก็ได้มรณภาพ ในวันที่ 1 ธันวาคม ปี พ.ศ.2466 สิริอายุได้ 77 ปี พรรษาที่ 55

คุณความดีที่ท่านได้บำรุงพระศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะอย่างมากมายเสมอมา จึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

ในปี พ.ศ.2470 คณะศิษย์จึงได้พร้อมใจกันจัดงานบุญ และหล่อรูปเหมือนของท่านไว้เพื่อกราบไหว้ ระลึกถึง และได้จัดให้มีการสร้างเหรียญรูปท่านขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ให้ท่านเจ้าคุณพระมงคลทิพย์มุนี(มุ้ย) ปลุกเสกที่วัดจักรวรรดิ หลังจากนั้นก็ได้นำมาทำพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งที่วัดราชบูรณะ จึงได้นำมาแจกให้แก่ศิษย์ และผู้ที่สละทรัพย์ทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami