Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

6 พระมหาเถระผู้สืบทอด

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)

พระมหาเถระผู้สืบทอด วิชชาธรรมกายฯ อดีต-ปัจจุบัน

 

 

รูปที่๑ พระครูวินัยธร ชั้ว (โอภาโส) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ฯ

 

 

 

รูปที่๒ พระภาวนาโกศลเถร

         (ธีระ ธมฺมธโร)

          วัดปากน้ำฯ ภาษีเจริญฯ

 

 

รูปที่๓ พระราชพรหมเถร

         (วีระ คณุตฺตโม)

          วัดปากน้ำฯ ภาษีเจริญฯ

 

 

รูปที่๔ พระพุทธศาสนโสภณ

          (หลวงพ่อสุบิน)

          วัดหัวเขา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

รูปที่๕ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่

          (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

          วัดพระธรรมกาย

          อ.คลองหลวง

          จังหวัดปทุมธานี

 

 

รูปที่๖ พระเทพญาณมงคล

          (เสริมชัย ชยฺยมงฺคโล)

          วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

          จังหวัดราชบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami