Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

“จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน”

2เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)

“จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน”

 

“การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน” แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อน ตั้งศีลก่อน “ศีลจะสมบูรณ์อย่างไรนั้นจะต้องมีปัญญา” จะต้องค้นคิดกายของเรา วาจาของเรา “พิจารณาหาเหตุผล นี่ตัวปัญญาทั้งนั้นก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา”

 

 

เมื่อพูดตามปริยัติก็ว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” อาตมาพิจารณาแล้ว “การปฏิบัตินี้ต้องปัญญามาก่อน” มารู้เรื่องกาย วาจา “ว่าโทษของมันเกิดขึ้นมาอย่างไร ปัญญานี้ต้องพิจารณา หาเหตุผลควบคุมกาย วาจา จึงจะบริสุทธิ์ได้” .. ”

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami