Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

“หวั่นไหวเพราะความยินดี ย่อมเป็นเหตุให้…”ฟุ้ง”

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (22)

คำสอนของเกจิ มาฝากวันนี้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เนื้อแท้ของความเป็นพระพุทธรูป

คือความงดงามในจิตใจ

ของบุคคลผู้ได้กราบไหว้บูชา

– สมเด็จพระสังฆราชฯ

ปลาทูเน่าในเข่ง

ปลาตัวไหนเน่า

ก็โยนตัวที่เน่าทิ้งไป

ไม่ใช่โยนทิ้งทั้งเข่ง

ถ้าโยนทิ้งทั้งเข่งแบบนี้

คือไม่ใช้ปัญญา..

ไม่แยกแยะ ไม่ใช้เหตุผล

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

“การปฏิบัติธรรม”

จิตไม่มีเพศ ไม่มีหญิงมีชาย

นิสัยวาสนา ไม่มีเพศ

บาปบุญ ไม่มีเพศ

ใครทำบาปเป็นบาป

บุญเป็นบุญได้ด้วยกัน

ให้ต่างคนต่างพยายาม

แก้ไขดัดแปลงทุกคน

หลวงตาพระมหาบัว

“พอ” เป็นสิ่งที่หายาก

ในหมู่คน ”โลภ”

 

“นิ่ง” เป็นสิ่งที่หายาก

ในหมู่คน ”โกรธ”

 

“หยุด” เป็นสิ่งที่หายาก

ในหมู่คน “หลง”

สมเด็จพระญาณสังวร


“หวั่นไหวเพราะความยินดี

ย่อมเป็นเหตุให้…”ฟุ้ง”

หวั่นไหวเพราะความยินร้าย

ย่อมเป็นเหตุให้…”เครียด”

 

…“อุเบกขา”…

จึงเป็นธรรมโอสถ

รักษาโรคจิตทั้งสอง”

 

– สมเด็จพระญาณสังวรฯ

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami