Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)

อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์

ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรม ให้รู้จักเสียสละ ให้รู้จักปล่อยวาง แต่ตัวเองกลับมากอบโกย มันมีนะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ บางครั้งได้ยินมาก็น่าสลดหดหู่ทางด้านจิตใจ ทั้งที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ทำประโยชน์แก่สาธารณชน กลับไปโกงกินเบียดบัง ฟังดูแล้วน่าสลดหดหู่ ทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตา เราเป็นผู้สนอง เราก็ต้องปฏิบัติตาม จะเป็นบุญกุศลติดภพติดชาติ

 

เราเป็นฆราวาสเราไปเสาะแสวงหาทรัพย์อย่างอื่นภายนอก ไม่ควรจะมาเสาะแสวงหาทรัพย์ภายในวัด ภายในวัดเป็นการเสาะแสวงหาบุญเข้าสู่จิตใจ มีแต่เอาบุญเข้าสู่จิตใจ ถ้าผู้ใดเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อหวังจะเบียดบังกอบโกยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางโลก นั่นผิดที่เสียแล้ว ภาษาของหลวงตาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่คัน คนอื่นเขาเข้าวัดได้สวรรค์นิพพาน ตัวเองกลับมาเป็นเปรตเพราะขโมยของวัดของสงฆ์ 

 

เราอยู่ทางโลกเราก็เสาะแสวงหาเลี้ยงชีพ แต่พอเข้ามาทางธรรมก็เข้ามาเสาะแสวงหาบุญกุศล หาอาหารทางใจ ต้องแยกให้ออก ถ้าใครเข้ามาสู่วัดวาศาสนามามีเงินทอนในพระพุทธศาสนา อันนั้นไม่ถูก หลวงพ่อได้จตุปัจจัยมาหลวงพ่อก็ไม่คิดว่าเป็นของหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นเพียงผู้บริหารเท่านั้น อีกสักวันหลวงพ่อก็ต้องทิ้งทั้งหมด ขนาดร่างกายหลวงพ่อก็ยังจะทิ้งให้พวกเราเผาทิ้ง ไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลย ขอให้พวกเราที่เข้ามาสู่วัด ให้สำรวมกายวาจาใจของตนเอง เป็นผู้มาสั่งสมบุญกุศล 

 

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

พระธรรมเทศนา “กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คน”

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami