Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

คำอธิษฐาน แบบสั้นๆ ก่อนและหลังใส่บาตร

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)

หลายครั้งที่เราใส่บาตแล้วเราไม่ได้อธิฐาน

วันนี้มีคำกล่าวใส่บาตร ก่อนและหลังมาฝากกัน

คำกล่าวก่อนใส่บาตร!

 

ยกอาหารขึ้นเหนือศรีษะแล้วว่า สุทินนังวะตะเม ทานังอาสะวัก ชะยาวะหังโหตุ

ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด

หรือจะกล่าวเป็นไทยง่ายง่าย คือ ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูนหัวตั้งจิตจำนง ตักบาตรพระสงฆ์ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตกาลเถิด

 

 

คำกล่าวหลังใส่บาตร!!

 

นัตถิเมสาระนังอัญยัง สังโฆเม สะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โสตถิเมโหตุสัพพะทา

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสาระณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

 

 

กรวดน้ำหลังใส่บาตร!

 

อิทังเม ญาตินังโหตุ สุขิตาโหตุญาตะโย

 

ขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ขอบุญทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตาม

ขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิกรรมโทษให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami