Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ข้อดีของการอยู่คนเดียว

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)

“นิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญ”

“หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” โดยปกติท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยว อาจหาญ ชอบไปและอยู่ตามลำพังองค์เดียว นาน ๆ จะชวนเพื่อนชวนหมู่ไปด้วย กันสักครั้งหนึ่ง แต่ก็เลือกเฉพาะผู้ที่ใจเด็ด ใจถึง ตายเป็นตายเท่านั้น

 

หลวงปู่ : อธิบายว่า “การไปคนเดียว อยู่คนเดียว จะท่าให้มีสติ รู้ตัว สังวรระวังอยู่ตลอดเวลา” ไม่ประมาทมัวแต่นึกจะอาศัยเพื่อนหรือผู้อื่น ทั้งไม่ต้องมีเรื่องมาก อีกทั้งต้องพูดคุย สนทนากันในบางโอกาส บาง เวลา ทำให้เสียเวลาการบำเพ็ญเพียรไป

 

หลวงปู่ : บอกว่า “การไปคนเดียวไม่ต้องรั้งรอกัน คิดจะไปเพียงเก็บบริขารใส่ในบาตร คว้ากลดร่มได้ก็ไปได้แล้ว ไม่ต้องเสียเวลา รอโน่น รอนี่หรือคำท้วงติง … อย่าเพิ่งไปเลย กำลังอยู่สบาย … ไปทำไม? ญาติโยมเพิ่งทำแคร่ ที่มุงบัง ถวายเสร็จ ไม่อยู่ต่อไปหรือท่าน? … จะต้องไม่ได้ยินคำทัดทานเหนี่ยวรั้งเหล่านี้ … ”

 

มีผู้เคยเรียนถามหลวงปู่ว่า “ไปองค์เดียวเจ็บจะทำอย่างไร ? ตายจะทำอย่างไร ?”

หลวงปู่ จะยิ้มและตอบเรียบๆ ว่า “เจ็บก็รักษาธาตุขันธ์ไปตาม มีตามเกิด หายก็หาย ตายก็ตาย’” “นั่นชี ! … ตายจะทำอย่างไร ?’” ผู้สงสัยเร่งถาม ท่านตอบง่าย ๆ ว่า “ก็ปล่อยไปตามคติธรรมดา”

 

ถามชํ้าต่อไปอีกว่า “คติธรรมดา เป็นอย่างไร ?’”

หลวงป่ จึงต้องอธิบายเพิ่มขึ้นว่า “ธาตุทั้งสีเขาก็กลับคืนไปสู่สภาพเติมของเขา ที่เป็นลม เป็นไฟ ก็หยุดแล้วเมื่อหมดลมหายใจ ทีเป็นน้ำและดิน ก็กลับสูน้ำและดินนะซี !”

 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami