Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

อะไรคือคำว่า”พอดี”สำหรับชีวิต

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)

ถ้าเราอยู่ในปราสาทที่มี 100 ห้อง ใช้ชีวิตอยู่ชั้นล่างแค่ไม่กี่ห้อง 

แล้วภาคภูมิใจว่า ห้องใหญ่ หรู สวย ก็ยอมรับว่า .. สวย ดี แต่อยู่ในระดับ .. ล่างๆ ทำไมเราไม่ขึ้นไปข้างบนบ้าง อากาศก็ถ่ายเทกว่า

ปลอดโปร่งกว่า 

 

อะไรๆ สวยกว่าเยอะ

 

 คนเราภูมิใจแต่ชีวิตด้านนอก ภูมิใจในความสำเร็จของอาชีพ ความสำเร็จในสายตาของคนอื่น แต่ชีวิตเรายังไม่มีแก่นสาร สาระ อะไร

ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่ ให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ 

 

พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า .. 

 

คนเรามีจิตฟุ้งซ่าน วุ่นวาย ก็คิดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย ความคิดก็จะ .. ดี 

 

เหมือนเราอยู่ชั้นล่าง เดินขึ้นชั้น สอง ชั้นสาม ทิวทัศน์ก็เปลี่ยน แปลงไป พอเราขึ้นบนที่สูงมากขึ้น แล้วมองลงมาข้างล่าง จะเห็นชัด ว่าถนนเส้นนี้รถติด เส้นนี้เป็นทางตัน ไปแล้วเสียเวลาเปล่าๆ เส้นนี้มี สี่เลน หกเลน คล่องตัว ไม่ค่อยมี อะไรติดขัด เราจะรู้จะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเราอยู่ที่สูง

 

 จิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิด ความฟุ้งซ่านวุ่นวาย .. เหมือนเราอยู่ที่ต่ำ จิตใจที่มีสมาธิ สามารถปล่อยวาง ความฟุ้งซ่านลงไปได้

 

เหมือนกับการอยู่ในที่สูง เพียงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการขึ้นที่สูงนั้น เราต้องเดินขึ้น ชันขึ้น เราจะเหนื่อย เราต้องใช้ความอดทน แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในอานิสงส์หรือผลดีของการขึ้นที่สูง ก็จะทนได้ ไม่เหนือวิสัย จะให้ง่าย ก็ไม่ง่าย สิ่งที่มีค่า สิ่งที่ได้มาแล้วภาคภูมิใจ คือ สิ่งที่ได้มาจากความยาก ลำบาก และสิ่งใดที่ได้มาง่าย เกินไป เราก็มักจะมองไม่เห็น ค่าของสิ่งนั้น

 

ในชีวิตเรา การอยู่ตามสัญชาตญาณนั้น .. 

ง่าย อยากจะทำอะไรก็ทำ พูดอะไรก็พูด ทำตามอารมณ์นั้น ไม่ยาก

 แต่ถ้าจะทำอะไรที่ต้อง ฝืนความเคยชิน ฝืนสัญชาตญาณ ฝืนสันดานเก่านั้น .. ยาก แต่ถ้าทำแล้ว ดีต่อเราเหลือเกิน ก็น่าทำ

    

เพราะฉะนั้น ในการฝึกจิตใจให้ขึ้นที่สูง ต้องเริ่มต้นให้จิตใจรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลาย ที่อยู่ในสมองสามารถแยกแยะว่าอะไร เป็นประโยชน์ต่อชีวิต อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

มีกำลัง .. ในการปล่อยวาง ไม่เผลอไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 

มีกำลัง .. มีความฉลาด ในการส่งเสริมสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต นี่ก็คือเหตุผลที่เราต้อง .. ปฏิบัติธรรม 

 

พระอาจารย์ชยสาโร

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami