Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ใครบอกว่าความตายแก้ไขไม่ได้

เสียงเทศน์กิเลสผงะ

อาตมามีคนใกล้ชิดคนหนึ่งที่ทำงานเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยกัน

เขาไม่ได้ใส่ในใจในชีวิตไม่ได้ตรวจสุขภาพร่างกายทำให้ถึงแก่ความตายในทันที่ได้

ด้วยเหตุนี้ทำให้เราต้องมีการพิจารณาถึงชีวิตของคนเรามันเปราะบาง และกำหนดหมายไม่ได้

ดังนั้นขอทุกคนไม่ควรประมาทกับชีวิต ควรรักษาชีวิตนเองไว้ ซึ่งการรักษาชีวิตของตนเองนั้น

คือ การหมั่นตรวจสุขภาพ เพราะความตายแม้เป็นความจริงที่ทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีความตายเป็นบทสุดท้ายของชีวิต

แต่ความตายที่ยังถึงไม่กาลที่ควรตายเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องแก้ไขได้

ใครบอกว่าความตายแก้ไขไม่ได้ ความตายแก้ไขได้ ในเมื่อเรายังไม่ถึงเวลาตาย เรายังไม่ถึงกาลที่ควรตาย

แต่หากไม่ดูแลรักษาสุขภาพทำให้ตายง่าย เพราะทุกวันนี้ภัยที่เกิดเพราะความตายมีมาก

 

ทั้งนี้พระพุทธองค์ได้สอนเรื่อง สติปัฏฐาน 4 คือ

ห้พิจารณาถึงความเกิดดับของรูปนาม มีสติ ปรากฎให้เห็นความเกิดดับของรูปนามเท่านั้น

มีปัญหาก็เพียงรู้ เพียงเห็นการเกิดดับของรูปนามเท่านั้น ไม่ใช่อิงอาศัยกิเลส ตัณหาใดทั้งๆสิ้น

อย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก จะส่งผลให้จิตใจปล่อยวางว่างจากทุกสิ่ง นี่แหล่ะคือเรื่องจริงของชีวิตและความตาย

 

 

โดย “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami