Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

บาปให้ผลเมื่อใด  คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)

อานิสงส์การไม่คบคนพาล

            ๑.        ทำให้ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

 

            ๒.        ทำให้สามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้

 

            ๓.        ทำให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก

 

            ๔.        ทำให้ไม่ถูกคนพาลทำร้าย

 

            ๕.        ทำให้ไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกใส่ความ

 

            ๖.        ทำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้าย ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป

 

            ๗.        ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว

 

            ๘.        ทำให้มีความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

 

            ๙.        เป็นการตัดกำลังไม่ให้เชื้อพาลระบาดไป เพราะขาดคนสนับสนุน

 

                                                                

“ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล

 

คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง

 

บาปให้ผลเมื่อใด  คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น”

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami