Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

อะไรคือ มนุษยสมบัติ – มนุษยวิบัติ…

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)

มนุษยสมบัติ – มนุษยวิบัติ…

“มนุษยสมบัติ”

คือ ผู้ที่ทำตัวให้เป็นบุญกุศล เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนาและตัวของตัวเอง ได้แก่ ผู้ที่ตั้งอยู่ใน “ทาน ศีลและภาวนา” เป็นต้น

 

“มนุษยวิบัติ”

คือ คนที่เกิดมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนทุกอย่าง แต่ไม่บำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นจากร่างกายตัวเอง เป็นต้นว่า จะทำทานก็เสียดาย กลัวยากกลัวจน จะรักษาศีลฟังธรรมก็ไม่กล้า จะสวดมนต์ภาวนาก็ขี้เกียจ มีมือ เท้า แขน ขา หู ตา จมูก ปาก ก็ปล่อยให้เป็นไปโดยเปล่าประโยชน์ บางคนซ้ำยังนำไปใช้ประกอบกรรมที่ชั่วอีกด้วย เช่น ผู้ที่ประพฤติผิดศีลธรรม เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน เช่นนี้เรียกว่า “มนุษยวิบัติ” มีแต่ความพินาศฉิบหายเท่านั้น…”

 

 

โอวาทธรรมคำสอน

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
(พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๕๐๔)

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami