Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ทางแห่งความดี ทั้งโลกนี้โลกหน้า

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)

การทำความดีนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ

ทั้ง การทำทาน รักษา ศีล สร้างบารมี ก็ทำให้ง่ายทำให้ไวเข้าไว้

อย่าทำให้มันยาก ภพชาติเบื้องหน้าจะได้ไม่ลำบาก ยากจน

ผิวพรรณวรรณะ สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ มีปัญญาสว่างไสว

ารมี 10 ทัศ จะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ละจากโลกนี้ไป ก็จะเป็นผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง

คือ มนุษย์โลก และเทวโลกเท่านั้น ลงมาเกิดครั้งใด เราจะได้เจอความยากที่อยากได้อีก

เร่งทำไว้เถอะไม่เสียหาย

 

เพราะไม่ว่า เราจะทำความดี หรือ ทำความชั่ว ก็เสียเวลา เท่าๆ กัน

หากเราเลือกที่จะทำแล้ว ก็เลือกที่จะเสียเวลา โดยการทำความดี เพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลา

ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ กว่าคนเรานั้น จะได้ เกิดมาเป็นมาเป็นมนุษย์ ที่มี อวัยวะ ครบ 32 นั้น

แสนลำบากนัก ดังนั้น อย่าเสียเวลา สิ่งใดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตัวเอง และคนรองข้าง

หรือ เดือดร้อนทั้งเขา เดือนร้อนทั้งเรา ให้เว้นเสีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป

 

แล้วมาทำความดี ที่ทำได้ ทุกๆวัน แล้วยังได้บุญอีก นั้น แค่ก่อนนอนนั้น เรานั่งภาวนา แผ่เมตตา

แค่นี้ก็เกิดผลบุญแก่เรามากมาย รักษาศีล  5 ให้เป็นปกติ เพราะศีล จะคอยเป็นเกาะป้องกันเรา

ให้เรามีที่ไป คือ สุคติ  นั่นเอง

 

ที่นี้อยู่ที่เราเลือกว่า เราจะเลือกอนาคตให้กับตัวเอง อย่างไร

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami