Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ความโกรธมีโทษร้ายยิ่งกว่าไฟ

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)

โทษของความโกรธนั้นร้ายเหลือเชื่อ…

 

เวลาโกรธจิตมันเสียธาตุมันก็เสีย เวลาหายโกรธแล้วธาตุมันก็ยังเสียอยู่ เหมือนตอไม้ที่ไฟไหม้ เมื่อไฟดับแล้ว ตอก็ยังเป็นสีดำอยู่ (นี่เป็นวิบากคือผลไม่ดีที่เราจะต้องได้รับ)

 

การอยู่ร่วมกันต้องมีการให้อภัยกัน เพราะทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าเรามองไปพบ ความชั่วของเขาก็จงพลิกตากลับไป มองทางดี ของเขาเสียบ้าง 

ผลไม้ทั้งต้นยังมีส่วนดีไม่เท่ากัน ฉันใดก็ดี

 

กายวาจาใจของคนเราก็มีส่วนดี-ชั่วไม่เสมอกัน แต่เราอย่าไปยึดถือเสียงภายนอก ใครจะว่าดีหรือไม่ดีหรือเขาจะด่าให้…ก็ไม่รับเอาส่งคืนเขาไป หมาที่เห่ากลางทางเตะมันทิ้งเลย!

 

 

ท่านพ่อลี  ธมฺมธโร

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami