Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ความเกิดมาของมนุษย์

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)

ความจริงอย่างหนึ่งในความจริงหลายอย่างมีอยู่ว่า

ความเกิดมาของมนุษย์เราในโลกนี้ ที่แท้แล้วก็เกิดมาเพื่อการต่อสู้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจต่อสู้ แต่มันก็ได้ต่อสู้แล้วตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดา เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆ เมื่อใครต่อสู้ไม่ไหวก็

ลาโลกนี้ไป ไว้ต่อสู้กันเมื่อเกิดมาใหม่

 

การต่อสู้ในโลกนี้มีความประสงค์หลายอย่าง จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิต หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาก็ตาม เมื่อสรุปแล้วก็เพราะความไม่อิ่มไม่พอของจิตนั่นเอง จึงดิ้นรนเป็น

ทุกข์ ผู้ที่ท่านอิ่มพอ หมดอยาก ไม่มีปรารถนาแล้ว ไม่ต้องต่อสู้อยู่เป็นสุข

 

เด็กยังอยู่ในครรภ์ไม่น่าจะมีการต่อสู้อะไรเลยเพราะไม่มีศัตรูเวรภัยอะไร แต่ความจริงแล้ว อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ๔ อย่างนี้คือศัตรูของสัตว์ผู้ยังมีความเกิด ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ ผู้ใดมีธรรม ๔ อย่างนี้เกาะเกี่ยวอยู่

ได้ชื่อว่ามีศัตรูเวรภัย จำเป็นต้องต่อสู้ แพ้หรือชนะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล เด็กที่เกิดอยู่ในครรภ์ มันก็ต่อสู้กับสเปอร์มาโตซัวจำนวนนับเป็นหมื่นๆ ชนะมาแล้วจึงตั้งรกรากจับเป็นก้อนเป็นตัวขึ้นมา

 

อนึ่ง เด็กที่เกิดอยู่ในครรภ์ของมารดานั้นจำต้องพึ่งพาคนอื่น (คือ มารดา) ทุกๆ วิถีทาง ถึงแม้ตอนแรกๆ เด็กจะไม่ต้องหายใจ แต่มันก็ต้องอาศัยรับแก๊สออกซิเจนและอาหารที่ย่อยสำเร็จแล้วผ่านเข้ามาทางรก ขับถ่าย

คาร์บอนไดออกไซด์และปฏิกูลบางอย่างกลับออกไปทางนี้ เมื่อเด็กโตขึ้นมาจนปรากฏมีลมหายใจแล้ว จำต้องพึ่งพาอาศัยมารดามากขึ้นเป็นเงาตามตัว ลมหายใจ ชีวิตเลือดเนื้อ ต้องแบ่งปันออกไปจากมารดาทั้งนั้น ชีวิต

ฝากไว้กับบุคคลอื่นมันแสนจะลำเค็ญ ความเป็นความตาย แล้วแต่เขาจะชี้ชะตากรรมให้

 

ความเป็นอยู่ของเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดา ย่อมได้รับความกระทบกระเทือนนานาประการ เด็กบางคนสู้ไม่ไหวจึงตกไปในระหว่างที่ยังไม่คลอด (แท้งลูก) ก็มี ผู้ที่คลอดออกมาได้อวัยวะครบครันจึงนับว่าเป็นชัยชนะอันยิ่ง

ใหญ่ขั้นหนึ่งแล้ว

 

หากท่านตั้งสติหลับตานึกคิดไปถึงสภาพเดิมเมื่อท่านกำลังต่อสู้อยู่กับศัตรู ขณะที่อยู่ในครรภ์มารดานั้นโดยปราศจากอาวุธใดๆ ทั้งสิ้น แต่ก็เอาชนะจนคลอดออกมาได้ น่าจะภูมิใจในความชนะของท่านมิใช่น้อยเลย การได้

ชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะอย่างมหึมา ยิ่งกว่าการชนะสงครามโลกอันประกอบด้วยแสนยานุภาพเหลือที่จะคณานับ นั่นเป็นการต่อสู้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้และเป็นปฏิปักษ์กับใครๆ เลย แต่เราก็ได้ต่อสู้และได้ชัยชนะเพื่อ

ได้มาซึ่งอิสระแก่ตัวเองกับไพรีผู้เป็นข้าศึกแก่จิตใจของเรา (คือ กิเลส กรรม วิบาก) นี่เราได้ชัยชนะกองทัพแรกผ่านพ้นมาแล้วกองทัพหนึ่ง

 

 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami