Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

แค่ความอดทนอย่างเดียวไม่พอ

เสียงเทศน์กิเลสผงะ

• จงทำใจให้เหมือน .. แผ่นดิน

เพราะว่า .. แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้

ไม่ได้เคยโกรธใคร ทำอะไรใครเลย

• จงทำใจเหมือน .. น้ำ

เพราะธรรดาของน้ำ .. ย่อมเป็นของสะอาด

ชำระของสกปรกได้ทุกเมื่อ และเป็นของดื่มกินเพื่อมีชีวิต ช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

• จงทำตนให้เหมือน .. ผ้าเช็ดเท้า

เพราะธรรมดาของผ้าเช็ดเท้า ย่อมไม่มีความรักความชัง ฉันใด

ใจเราก็ทำเหมือนกัน ฉันนั้น

• เมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้ เช่นนี้แล้ว

ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด

• ดังสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่า ..

จิตตัง ทันตังสุขาวหัง

จิตที่ฝึกฝนมาดีแล้ว .. นำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

~ หลวงปู่ขาว อนาลโย ~

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami