Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)

มีเรื่องราวหลายๆ เรื่องที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

แต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับผู้ที่มาเริ่มศึกษากันใหม่ หรือผู้ใคร่ต่อการศึกษา เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ ว่ามีจริงไหม ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า มีจริง

 

 

แต่พอไปถามคณาจารย์ต่างๆ มักจะได้คำตอบที่ยังทำให้คลางแคลงสงสัย ยังไม่มั่นใจในคำตอบนั้น เช่น ถามเรื่องนรกสวรรค์มีจริงไหม มักจะได้ยินคำตอบว่า น่าจะมีจริงนะ เขาว่ามีจริง เพราะพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ บ้างก็ว่ามันอาจจะไม่มี

หรือสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หรือเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ หรือเขากุเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คนไม่กล้าทำบาป ให้ทำแต่ความดี บ้างก็ว่างมงาย เป็นเรื่องล้าสมัย เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้เข้า ทำให้ความมั่นใจในการศึกษาและการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีค่อยๆ

ล่มสลายไปเรื่อยๆ และไม่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เราละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยความสมัครใจ

 

แต่เมื่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งคือพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน ท่านได้รื้อฟื้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่

เมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เข้าถึงพระธรรมกายภายใน และตรวจตราดู จึงทราบว่า พระธรรมกายที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น มีอยู่จริง และเมื่อค้นเข้าไปด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย จึงได้รู้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องกฎแห่งกรรม

การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเรื่องนรกสวรรค์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน ซึ่งท่านได้ยืนยันในคำเทศน์สอนของท่านอยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว สามารถไปนรกก็ได้

ไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปนรกไปจับมือถือแขนสัตว์นรกได้ ไปสวรรค์ไปจับมือถือแขนเทวดาก็ได้ พูดจาโต้ตอบกันได้ บรรพบุรุษ บุพการี ญาติสนิทมิตรสหายของใครละโลกไปแล้วไปตกนรก ถ้าลูกหลานเข้าถึงพระธรรมกายไปช่วยได้

ไปเกิดบนสวรรค์เอาบุญไปให้ได้ ท่านยืนยันอย่างนี้ในคำเทศน์สอนของท่านจนกระทั่งหมดอายุขัย ดูเหมือนไม่มีใครกล้ายืนยันอย่างนี้

 

การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงทำให้เราเกิดความมั่นใจ ในการที่เราเป็นชาวพุทธ เชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราแจ่มแจ้งในหลายๆ เรื่อง

ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพราะฉะนั้นนรกสวรรค์จึงเป็นสิ่งที่มีจริง และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami