Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

มนุษย์ จะต้องมีธรรมะ ไปทำไม?

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)

“ปัญหาของมนุษย์ที่ว่า..จะต้องมีธรรมะทำไมกัน?

“ธรรมะ” จำเป็นอย่างไร?

อาตมาก็พูดว่า..เพื่อมนุษย์จะไม่ต้องละอายแก่ “สัตว์เดรัจฉาน”

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : ธรรมบรรยาย “ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม”

——————————-

สัตว์เดรัจฉาน

“ที่ว่า…เป็นสัตว์เดรัจฉาน ตั้งแต่ยังไม่ตายนี้

หมายความว่า “ โง่ ”

สัตว์เดรัจฉานนั้นถือว่า ได้กิน ได้นอน ได้อิ่มสบาย ก็พอแล้ว

เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ก็เรื่อง…การสมสู่ระหว่างเพศ

ได้สองเรื่องนี้ก็พอแล้ว

ถ้ามนุษย์คนใดมีความคิดอย่างนี้

มนุษย์คนนั้นก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว

แต่เป็น..”สัตว์เดรัจฉาน” แล้ว ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

เพราะมีความโง่ถึงขนาดนั้น”

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : จากธรรมเทศนา “ศารทกาลิกเทศนา”

————————

เมื่อปราศจาก “ธรรมะ” แล้ว

“คน” กับ “สัตว์” จะต้องเหมือนกัน

“สิ่งใดที่มนุษย์ทำได้เหมือนๆกับสัตว์ หรือสัตว์ทำได้เหมือนๆกับมนุษย์นั้น ไม่เป็นของแปลกเลย ดังที่ท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักแต่โบ-รมโบราณ ก่อนพุทธกาลมาเสียอีกว่า…

“อาหารนิทฺทาภยเมถุนญจฺ”

การแสวงหาอาหารกิน

การแสวงหาความสุขจากการนอน

ความรู้จักขี้ขลาด วิ่งหนีอันตราย

และ การประกอบเมถุนธรรม(ร่วมประเวณี)

“สามาญญเมตปฺปสภิ นรานํ”

 

ทั้ง ๔ อย่างนี้

มีได้เสมอกันในระหว่าง มนุษย์กับสัตว์

“ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส”

ธรรมะเท่านั้น ที่จะทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์

“ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา”

เมื่อปราศจากธรรมะแล้ว

คนกับสัตว์ก็จะต้องเหมือนกัน

 

นี้ล่ะ! ขอให้จำไว้เป็นหลักเสียครั้งหนึ่งก่อนว่า คนจะผิดจากสัตว์ หรือสัตว์จะผิดจากคน มันก็หยุดอยู่ตรงที่ จะมีธรรมหรือไม่? เท่านั้น จะเอาเรื่องอาหารการกิน การแต่งเนื้อแต่งตัว การเป็นอยู่เพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน ทาง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นต้นนั้น ไม่มีความแปลกแตกต่างอะไรกันระหว่างคนกับสัตว์ หมายความว่า แม้คนจะทำได้ดี วิจิตรปราณีตกว่าสัตว์ แต่ความหมายมันก็ยังเท่ากัน ไม่ได้แปลกแตกต่างกัน ท่านจึงลงมติกันไว้อย่างนั้น ว่าเอาธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นมาเป็นเครื่องวัดความผิดแปลกแตกแต่งระหว่างคนกับสัตว์…

 

ถ้าจากปราศจากธรรมะเสียแล้ว แม้จะมั่งมี จะร่ำรวย จะอุดมสมบูรณ์สักเท่าไร ก็ย่อมจะหาความสุขไม่ได้ ตนเองก็มีจิตใจที่เร่าร้อน เผาตนเองให้เร่าร้อนอยู่เสมอ เกี่ยวกับคนอื่นก็เบียดเบียนซึ่งกันและกัน คือการเอาเปรียบ แข่งขันแย่งชิง กับความอิจฉาริษยา ซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง นี่ก็เพราะขาดธรรมะอย่างเดียวเท่านั้น ตนเองก็อยู่ไม่เป็นสุข ผู้อื่นก็อยู่ไม่เป็นสุข จนได้ชื่อว่าเป็นโลกของความสับสนวุ่นวาย เป็นความทุกข์ร้อนระอุกันไปทั่วทุกหัวระแหง”

 

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : มาฆบูชาเทศนา“ศีลธรรมกลับมาเถิด”

ปี ๒๕๑๔

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami