Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

เหตุแห่งทำให้ร่างกายนั้นสะอาด

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี

 

 อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยงาม ก็เกิดจากโคลนตม อันเป็นของสกปรก แต่ดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งสะอาด เป็นที่ทัดทรวงของพระราชา เสนาบดี

และดอกบัวนั้น ก็มิได้กลับคืนไปยังโคลน ตมนั้น อีกเลย เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติพากเพียร พยายาม

ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียด คือตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของสกปรก แต่หากเรามั่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์

และอานิสงค์นั้นส่งผลให้เรามีร่างกายที่สะอาดบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกัน

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami