Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ปล่อยให้มันเป็นไปเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข
การปล่อยวางนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจะกระทำ เพราะหากเรายึดมั่นถือมั่นจะเกิดความทุกข์กายทุกใจกับเราเสียเปล่า โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการปล่อยวาง ซึ่งมีวิธีหรือการทำอย่างไร ถึงจะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้

ควรระงับความโกรธแค้นในจิตใจและมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

 

ดังได้มีคำกล่าวเอาไว้ว่า “ความโกรธเปรียบเสมือนยาพิษที่เราเป็นผู้กลืนลงไปในคอตัวเอง เพื่อหวังที่จะฆ่าผู้อื่น” เราจะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อคนเรามีความโกรธแค้น หรืออาฆาตผู้อื่น คนผู้นั้นจะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข มัวแต่จะจองล้างจองผลาญผู้อื่น จนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ตนได้ทำนั้นวกกลับมาให้โทษแก่ตัวเอง เพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวาง ไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่น แล้วจิตใจของเราจะสงบ ปราศจากทุกข์ใดๆ

การสวดมนต์แผ่เมตตา

บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่ผู้อื่นจงใจหรือมิจงใจมากระทำแก่เราได้ หากเราคิดแค้นพยาบาทและต้องการเอาคืน สุดท้ายแล้วก็จะไม่มีฝ่ายไหนที่จะเป็นสุขได้เลย การสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนๆนั้น จะช่วยให้จิตใจเราผ่องใส พร้อมกับเรียกสติของเรากลับคืนมา

 

ปล่อยให้มันเป็นไป

หยุดที่จะคิดหรือคาดการณ์หรือบังคับเหตุการณ์ในอนาคต เพราะไม่มีใครสามารถที่จะหยั่งรู้ในอนาคตได้ ควรที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่กำหนด ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ เท่านี้จิตใจของเราก็จะสงบ และมีความสุข

ทั้งสองอย่างนี้ คือองค์ประกอบบางส่วนในการปฏิบัติ ที่จะทำให้เรารู้จักการปล่อยวางในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตและปราศจากทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami