Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ท่องแล้วรวย คาถาหัวใจเศรษฐี

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)

อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ

“คาถาหัวใจมหาเศรษฐี”หนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้า..ทางแห่งผู้ประเสริฐ ทางแห่งความสุข.

 

สำหรับหลายท่าน “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” คงเป็นที่รู้จักกันดีพอสมควร แต่ยังมีหลายคนที่คิดว่าเป็นคาถาที่แค่สวดแล้วรวย จึงพยายามสวดตลอดแต่คงแปลกใจว่า ทำไมบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่สวดแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลย

พาเข้าใจกันว่า “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกต้องแล้วทั้งปวงและไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาด้วย แต่ศักดิ์สิทธิ์มาก

 

แต่ที่หลงทางก็คือ คาถาศักดิ์สิทธิ์ท่านให้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่ให้แค่สวดเท่านั้น สวด ๕จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน แต่ “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” เป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐ

ทางแห่งความสุขและรวยเอาไว้ ที่บุคคลใดต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียง

 

“อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ”

 

จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ประการนี้ให้ได้ ซึ่งคือ อุ อา กะ สะ โดยจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลมากต่อชีวิต ย้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่สวดอ้อนวอนนะ เรามาดูกันว่า ในแต่ละอักขระในคาถาหมายความว่าอะไรกัน

 

1. อุ ย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา

แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดี ต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง

 

2. อา ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา

แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความ ขยันหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรม ไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลัง เพราะนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ มีชีวิตที่แสนสุขอยู่กับคำว่า “พอ” ให้ได้

 

3. กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา

แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรสหาย เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พูด ไม่เป็นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย ชวนกันไปกินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืน มั่วเมาในการเล่นและผีการพนันเข้าสิงจิตใจ พยายามรักษาเพื่อนดีๆ ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือค้ำจุนกันไปทั้งในทางโลกและทางธรรม รักเพื่อนเหมือนรักตัวเองก็จะได้เพื่อนดีๆ มาส่งเสริมกันและกัน มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคา ดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

 

4. สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา

แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาด

 

หากได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง รับรองว่าได้เป็น ”มหาเศรษฐี” หรือ ผู้ประเสริฐที่สุดสมใจ มั่งมีเงินทองมหาศาลดั่งมหาเศรษฐีทั้งปวงแน่ ขอแนะนำให้ท่าน จงจำไว้อีกคำๆ หนึ่งว่า “เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราเดินคนเดียวไม่ได้”

 

ดังนั้นการทำงานของคนทุกคนย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ เสมอ คนที่มีโลกส่วนตัวสูง ก็ยังต้องมีวินัยกรอบในการทำงาน และทุกอาชีพ ทุกการทำงานต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ การที่จะสามารถทำงานโดยไม่หวังพึ่งคนอื่นหรือ ร่วมงานกับใครเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

 

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ จึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสุขและความราบรื่นในการทำงานร่วมกันให้ได้

เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเสมอ เราต้องหากุญแจวิเศษของเราให้เจอ เพื่อเปิดประตู “มหาเศรษฐี” ให้ได้ พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมในการทำงานให้ประสบความ

สำเร็จรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำไว้

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami