Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลกรรมนั้นแรงแค่ใหน

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)

ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน ผลกรรมตามทัน

ยืมเงินเขาแล้วคืนเขาเถอะ บางทีคนที่ให้ยืมเขาก็ลำบาก

การยืมเงินแล้วไม่คืน เปรี ยบเหมือนการรับเอาหน้าการปีหศาจจมาใส่ไว้แล้วไม่ถอด มันจะหนาขึ้นเรื่อยๆ ในแบบที่คุณไม่ชอบ แต่ขณะเดียวกันก็คล้ายเจ อม นต์ ดำ สะกดจิตให้ห ว งไว้ ไม่ให้อยากถอดออกมารับความเบาสบาย หายหนาหนักบนใบหน้าเช่นกัน

ยืมเงินและไม่ส่งคืน ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกัน ต้องดูกรรมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไร มันจะเพียงพอที่จะคิดว่า กรรมใดควรเกี่ยวกับ

รูปแบบของกรรม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย เช่น

 

บางคนยืมด้วยความตั้งใจ อาจมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า เมื่อใดที่จะส่งคืนหรือให้ดอกเบี้ย จากนั้นสามารถส่งคืนพร้อมของขวัญฟ รีต ามข้อตกลง ผลทันที เป็นสายสัมพันธ์ที่ดี มีความน่าเชื่ อถือซึ่งกันและกัน

คู่กรณีเห็นว่ามีบุญที่ให้โอกาส ฝ่ายที่ได้รับนั้นถือเป็นบุญอย่างที่เขาทำ มีความสุขกับการเป็นทั้งผู้ใหญ่ด้วยกัน

 

บางคนยืมด้วยความตั้งใจที่จะกลับมา เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถคืนชนิดที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโกง ไม่ทำ ลายศีล 2 แต่ผลกระทบทันทีจากปัจจุบัน เป็นทุกข์ ขาดความนับถือตนเอง และไม่ได้รับความเชื่ อถือจากผู้อื่น สำหรับผลลัพธ์ในประเทศถัดไปมันค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อ เช่นการให้เงิ นกับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ยืม เพราะเหตุสุดวิสัยของลู กหนี้เป็นต้น

 

บางคนยืมมาด้วยความตั้งใจที่จะมาและเรียงลำดับ ไม่ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อใด คิดเพียงชั่วครู่ว่ามีมากมาย เช่นนี้จับคู่อย่างเท่าเทียมกัน เพราะทำถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะพลิกจาก รอสักครู่ มันง่ายที่จะ ดีกว่า
ณ จุดหนึ่งคนเหล่านี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าทั้งหมด เมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีที่ส่งคืน แต่เสียใจ

 

ความตร ะหนี่รู้สึกว่ามันอยู่ในบัญชีของฉัน สิ่งที่สำคัญจะหายไปในมือของคนอื่น ความสำคัญคือ ทั้งๆที่นั้น เป็นไข่มุกวิเศ ษที่ความห ลงไหลบงการก่อให้

เกิดผลบาปที่ตามมาคือจิตใจที่อ่อนแอ คุณคิดอย่างไรกับเด็กๆ บนเส้นทางที่ไร้ สาระ ด้านหน้าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชะตากร รมที่ไร้เหตุผล

 

วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์สินที่ยั่งยืน เมื่อวันก่อนหายไปเหมือนความฝัน

บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน พร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อยากประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ 3 เต็มๆ
เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ 4 มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่กรรมเผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวมทั้งผลของ

 

การผิดข้อ 2 และ 4 รวมกันสองกระทง ผลของข้อ 2 คือเป็นผู้มีทรั พย์พินาศด้วยเหตุร้าย ผลของข้อ 4 คือเป็นผู้ถูกหลอกล วง ถูกใส่ร้ายพูดง่ายๆ ว่ามีสิทธิ์เสียทั้งทรั พย์ เสี ยทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้ายใส่หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัด

แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิ ดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือ ดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบาป ร้ายกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆ กันขณะเป็นม นุษย์

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami