Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงงานผลิตพระอรหันต์

เสียงเทศน์กิเลสผงะ

ในหนังสือ ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้ายของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มีการบันทึกคำเทศนาของหลวงตาที่ท่านกล่าวถึง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนหนึ่ง ใจความว่า

 “แล้วใครที่จะทำ ที่จะกระจายไปกว้างแสนกว้างเหมือนหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นจึงเป็นโรงงานใหญ่สำหรับผลิตลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ทางด้านอรรถด้านธรรมให้กระจายออกไปทุกวันนี้ ก็ออกจากหลวงปู่มั่น เทศนาว่าการสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ไปประพฤติปฏิบัติ ได้มรรคได้ผลขึ้นมา ธรรมะกระจายออกไป เหล่านี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้นนะ ที่แผ่กระจายทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละ องค์ท่านปรินิพพานไปแล้วชื่อเสียงนี้กระฉ่อนทั่วประเทศทั่วโลก เฉพาะองค์ท่านเองท่านไม่ค่อยไปสอนใครละ ถ้าสอนก็สอนพระ พระอยู่กับท่านไม่กี่องค์ ในป่าในเขายิ่งแล้ว ท่านไม่รับใคร ตอนท่านแก่นี้ท่านคงจะสงสารบ้างก็เลยรับพระมา แต่ก่อนไม่นะ พระไปอยู่กับท่านไม่ได้ ลูกศิษย์ของท่านองค์ไหน ๆ ที่ปรากฏชื่อลือนามเหล่านี้มีแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปุ่มั่นทั้งนั้นนะ”

ตามที่หลวงตามหาบัวท่านได้เปรียบเปรยว่าหลวงปู่มั่นเป็นโรงงานใหญ่ ซึ่งในความหมายของท่านต้องการยกย่องว่า หลวงปู่มั่นท่านได้สั่งสอนศิษย์จำนวนมากมายมหาศาล เปรียบประหนึ่งว่าท่านเป็นโรงงานที่ผลิตบุคลากรชั้นดีออกสู่โลก และผู้ที่ได้รับชื่อว่าเป็นผลผลิตจากหลวงปู่มั่น ล้วนแต่เป็นอริยสงฆ์ที่ญาติโยมกราบไหว้ทั่วทั้งสารทิศ ซึ่งถ้าจะกล่าวว่าหลวงปู่มั่นคือโรงงานผลิตพระอรหันต์ก็คงไม่เกินความจริงนัก หลวงตามหาบัวท่านกล่าวว่า ให้พิจารณาดู ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงระบือนาม ผู้คนที่รู้จักกันทั้งแผ่นดินรูปไหนรูปนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นแทบทั้งสิ้น หากลองไล่เรียงดูตามรายชื่อจะพบว่า เป็นเรื่องจริงดังที่หลวงตามหาบัวท่านกล่าวไว้

ศิษย์ของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนมีมากมายหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น

• หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานภาคอีสาน
• หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บิดาแห่งการภาวนาจิต
• หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ผู้ได้รับคำชมจากหลวงปู่มั่นกลางที่ชุมนุมสงฆ์ว่า “ให้ทุกองค์ภาวนาให้ได้เหมือนท่านชอบสิ ท่านองค์นี้ภาวนาไปไกลลิบเลย”
• หลวงปู่หลุย จันทสาโร อริยสงฆ์แห่งจังหวัดเลย
• หลวงปู่ขาว อนาลโย อริยสงฆ์แห่งวัดถ้ำกลองเพล สหธรรมิกของหลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวน และหลวงปู่ตื้อ
• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร อริยสงฆ์ผู้เปี่ยมไปด้วยกำลังญาณ
• หลวงปู่แหวน สุจิณโณ อริยสงฆ์แห่งล้านนา
• หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ อริยสงฆ์ผู้งามหมดจดทั้งภายนอกและภายใน
• ท่านพ่อลี ธัมมธโร ศิษย์คนสำคัญที่หลวงปู่มั่นกล่าวชมเชยว่าเป็นผู้มีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาญ เฉียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรม
• หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม อริยสงฆ์ผู้เข้มขลังด้วยอำนาจกำลังสมาธิ
• หลวงปู่สิม พุทธาจาโร อริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา
• หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน พระผู้สงเคราะห์โลก ผู้ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
• หลวงปู่จูม พันธุโล เสาหลักสำคัญแห่งวงการธรรมยุตไทย
• หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ เพชรน้ำเอกแห่งพระป่ากรรมฐานสายอีสาน
• หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท อริยสงฆ์ผ้าขี้ริ้วห่อทองของหลวงปู่มั่่น
• หลวงปู่ชา สุภัทโท ผู้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติ ประกาศพุทธธรรมให้ขจรขจายในหมู่ภิกษุทั้งไทยและต่างประเทศ
• หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อริยสงฆ์แห่งวัดหินหมากแป้ง
• หลวงปู่บัว สิริปุณโณ อริยสงฆ์แห่งวัดหนองแซง
• หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ อริยสงฆ์ผู้ใฝ่การธุดงค์
• หลวงปู่บุดดา ถาวโร อริยสงฆ์ผู้เป็นเพชรแท้แห่งจังหวัดสิงห์บุรี
• หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ผู้เป็นประทีปธรรมแห่งเมืองอุดร
• หลวงปู่วัน อุตตโม อริยสงฆ์ผู้สงบเงียบและมีศีลวัตรปฏิบัติอันงดงาม
• หลวงปู่หล้า เขมปัตโต อริยสงฆ์รุ่นสุดท้ายที่ได้อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในวาระสุดท้าย
• หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร อริยสงฆ์แห่งเมืองหลวง ผู้ปักธงพุทธศาสนาไปทั่วโลก

รายชื่อครูบาอาจารย์ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งสิ้น และเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หยิบยกมากล่าวถึงเท่านั้น ยังมีครูบาอาจารย์ที่ชื่อเสียงอีกมากมายซึ่งมิได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากอริยบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีอริยบุคคลอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นซึ่งสำเร็จธรรม แต่มิได้เปิดเผยตัวให้สาธารณชนรู้จักอีก

ผลผลิตธรรมที่ออกจากโรงงานหลวงปู่มั่นยังมิได้หยุดการเผยแผ่ธรรม แต่ได้ต่อยอดเพิ่ม สร้างลูกศิษย์ลูกหา สร้างอริยบุคคลเพิ่มขึ้นอีก เสมือนดั่งต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากวัดกันเป็นตัวเลข ศิษย์ในสายของหลวงปู่มั่นจึงมีนับแสนนับล้านเพราะได้ “พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น” นี่เองที่เป็นผู้สอนหลักปฏิบัติกรรมฐานจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในการปฏิบัติภาวนา “พุทโธ” และทำให้มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าสายการปฏิบัติตามพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นสายที่มีผู้สำเร็จธรรมมากที่สุดก็ว่าได้ หากจะพูดว่า หลวงปู่มั่นคือบุคคลสำคัญที่สุดท่านหนึ่งที่ได้ยกการปฏิบัติวิปัสสนาและพุทธศาสนาให้เจริญขึ้นในยุคกึ่งพุทธกาล ก็คงจะเป็นคำพูดที่มิได้เกินความเป็นจริงเลย

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami