Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

5 ขุมก่อนเดินทางไกล

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)

เมื่อศีล เป็นเกราะคอยคุ้มกันให้เราปลอดภัย

 

และแคล้วคลาด หากเรารู้ยังนี้แล้ว ถ้าเรายังไม่ถือศีล ก็เสียเวลาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะ มนุษย์ ปกติ ทุกคน ต้อง ถือศีล 5 เป็นปกติ อยากมีชีวิตที่ไม่ผงะ ต้องรักษาศีล 5

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami