Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

คัมภีร์ธรรมที่แท้จริง 

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)

ธรรมะ หรือ  ธัมโม

“ต้องเรียนเอามาจากธรรมชาติ เห็น

ความเกิด ความแปรปรวนของสังขาร

ประกอบด้วยไตรลักษณ์ เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานอย่าเชื่อหมอมากนัก ให้เชื่อ ธรรม เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม จึงจะดี ธรรมะทั้งหมดชี้เข้าที่กายกับจิต

 เพราะกายกับจิตนั่นแหละเป็นคัมภีร์เดิม 

เป็นคัมภีร์ธรรมที่แท้จริง 

 

ภูเขา ทะเล สายน้ำแผ่นดิน แผ่นฟ้า เห็นไปดูไปก็ไม่มีความหมาย ให้เห็นแต่ชาติ ทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์  มรณทุกข์ เท่านั้นแล..” พระครูวินัยธร [มั่น ภูริทตฺโต]​

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ. สกลนคร

[พ.ศ. ๒๔๑๓ – ๒๔๙๒]

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami