Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)

สิ่งทีั้งหลายในโลกนี้

“ สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัดไปปลงมัน ได้อีกแล้ว สิ่งที่เราทำไปนั้น …

 

ถ้ามันดีมัน ก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว …

 

ถ้ามันชั่ว มันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เช่นกัน …

 

อนาคตยังมาไม่ถึง สิ่งที่ยังไม่มาถึง เราก็ยังไม่รู้เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนเอาเอง ว่าควรเป็นยังงั้น เป็นยังงี้ …

 

ซึ่งมันอาจจะเป็น ไม่เป็น ไปอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ …

 

ปัจจุบัน คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราได้เห็นจริง ได้สัมผัสจริง เพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบัน …

 

ทานก็ดี 

 

ศีลก็ดี

 

ภาวนาก็ดี …

 

ต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ …

 

 

เราต้องการความดี ก็ต้องทำ ให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ …

 

ต้องการความสุข 

 

ต้องการความเจริญ 

 

ก็ต้องทำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้ ” …

คำสอน

.. ห ล ว ง ปู่ แ ห ว น   สุ จิ ณ โ ณ ..

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami