Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

รากเเก้วของศาสนา

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)

“เรื่องจิตตภาวนานี้เป็นแกนของศาสนา

เป็นรากแก้วของศาสนาโดยแท้ คือจิตตภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ภาวนาน่ะรากฐานลงลึกมากนะ เรื่องภาวนานี้กิเลสจะลากออกทันที มันไม่อยากให้ทำภาวนา พอจะนึกเรื่องภาวนาเข้ามานี่ โอ๊ย ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอนี้มาพร้อมกันหมดเลย เอาให้จมดังครอก ๆ อยู่ในหมอนนั่น นี่อำนาจของกิเลสเวลามันหนา ใครให้ทราบเสียนะ นี่คืออำนาจของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายความดีของเรา ไม่ให้ทำ ทำก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะกิเลสลากไป ๆ ล่ะซิ นี่ให้พยายามฝืนกัน เวลาทำภาวนานี้มันเห็นจริง ๆ นะ มันไม่ได้เหมือนทาน เหมือนศีล

 

ทานนั้นเราให้ทานไปก็เป็นความปีติยินดี ตามหลักความจริงที่ให้ทานแล้วเป็นบุญเป็นกุศล เป็นไม่สงสัย แล้วก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจตามฐานะของทาน ให้มีความยินดีให้มีความเอิบอิ่มภายในตัว คนมีการทำบุญให้ทานเป็นคนที่กว้างขวางจิตใจเบิกบาน นี่อยู่ขั้นนี้ ยิ่งการรักษาศีลเข้าไปแล้วก็ยิ่งแน่นเข้าไป ทีนี้ลงลึกด้านภาวนานี้กระจายไปหมดนะ เพิ่มกำลังของการให้ทานให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะจิตเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นกำลังดึงดูดสิ่งทั้งหลายนั้นให้มีกำลังมากขึ้น เช่นการให้ทานก็หนักแน่นขึ้น การรักษาศีลหนักแน่นขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างหนักแน่นขึ้น เพราะจิตกับธรรมอยู่ในใจแล้ว หิริโอตตัปปะอยู่ในใจ แล้วหนักแน่นขึ้นเรื่อย ยิ่งจิตมีความสงบร่มเย็นเท่าไรมันก็ยิ่งหนักแน่นเข้า

 

เรื่องบาป เรื่องบุญ หิริโอตตัปปะไม่ต้องถามนะ เป็นขึ้นในใจเลย เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่า พระอริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไป พอสำเร็จพระโสดาแล้ว ศีลในหลักธรรมชาติของท่านมีมาเอง ไม่ต้องไปสมาทานก็ได้ หิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมเป็นเองขึ้นมา ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย ไม่เกี่ยวข้องกับกาเม ไม่มุสา ไม่ดื่มสุรายาเมา เป็นเองขึ้นมาเลย ไม่ต้องไปสมาทาน มยํ ภนฺเต อะไร นั่นเรียกว่าศีลตามหลักธรรมชาติ เป็นขึ้นมาเอง เมื่อจิตได้เข้าสู่ธรรม มีความสงบแล้วจะมีอะไรทุกอย่าง ควรไม่ควรจะรู้ขึ้นมาที่จิต นั่นแหละถึงเรียกว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาติ และจิตตภาวนาก็ดีขึ้น ทุกอย่างดีขึ้น เรื่องการให้ทานดีขึ้น หนาแน่นขึ้น มั่นคงขึ้น มีความกระหยิ่มยิ้มย่องหนัก ไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้”

 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 เทศน์อบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

 เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami