Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

วังวนเเห่งการเวียนว่ายตายเกิด 

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)

วังวนเเห่งการเวียนว่ายตายเกิด 

ตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีทั้งหมด ๓๑ ภพภูมิคือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ และอรูปภูมิ ๔

 

พวกเราเคยเกิดกันมาครบหมดแล้วทุกภูมิ ยกเว้นพรหมชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่โดยเฉพาะของอริยบุคคลระดับอนาคามีขึ้นไป

 

ไม่ว่าจะเป็น พรหม เทวดา มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรก ก็เป็นมาแล้วทั้งนั้น แม้ว่าจะเคยเกิดเป็นพรหมก็ยังพ้นไปจากวัฏฏะนี้ไม่ได้ ยังต้องเวียนมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่บนโลกใบนี้

 

หรือแม้แต่การได้เกิดเป็นพระราชา พระราชินี มหาเศรษฐี เราก็เคยเป็นกันมากี่ภพกี่ชาติแล้ว ก็ไม่เห็นว่าจะไปถึงไหน 

 

จึงให้พากันพิจารณาว่า ถ้าเราปล่อยให้วนเวียนกันเช่นนี้ เราก็ต้องทุกข์อยู่ร่ำไป นับว่าเป็นภัยใหญ่ของชีวิต ที่เราไม่ค่อยพิจารณากัน

 

พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า

 

“แม้คนยาจก วณิพก คนง่อยเปลี้ยเสียขา หรือจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ก็ตาม ให้รู้เถิดว่า ได้เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วทั้งนั้น”

 

เราเป็นมาแล้วสารพัดอย่าง เช่นนี้ไม่เบื่อกันบ้างหรือ

 

น้ำตาของเราที่ไหลออกมาในภพชาติต่างๆ รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทร แล้วในกาลข้างหน้า ยังรอให้เราต้องประสบพบเจอกับทุกข์โศกต่างๆ เหล่านี้อีก

 

โดยเฉพาะในอบายภูมิ ถ้ายังปิดประตูอบายภูมิไม่ได้ ด้วยการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันบุคคล (คือ อริยบุคคลขั้นแรก เกิดในสุคติภูมิ อีกไม่เกิน ๗ ชาติ ก็จะสามารถสำเร็จ เป็นพระอรหันต์ได้) เป็นอย่างน้อย ก็มีโอกาสได้ไปเกิดในอบายภูมิอีก

 

มีทางเดียวที่จะทำให้พ้นไปจากวัฏฏะได้ คือ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์

 

โยมคิดว่าการงานหรือหน้าที่อะไร เงินทองมากมายแค่ไหน ที่จะทำให้พ้นไปจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายไปได้

 

แล้วมียาอะไรไหม ที่จะช่วยให้เราไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย…ไม่มี

 

มีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้เท่านั้น แล้วจะไม่สนใจหรือกับคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสบอกทางให้แล้ว

 

ธัมโมวาท โดยพระวิปัสสนาจารย์ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.

(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami