Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

"ต้องยอมทุกข์ เพื่อจะได้พ้นทุกข์" 

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (44)

จิตถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันไม่เบื่อหน่าย

เพราะว่าเห็นทุกข์เห็นภัยของสังขาร จิตใจเบื่อหน่าย 

 

ความเบื่อหน่ายมันจะทำให้เกิดคลายกำหนัด มันคลายกำหนัด จิตก็จะหลุดพ้น จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น

 

ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตของสังขารนี้ มันก็ยังหลงอยู่ เพลิดเพลินอยู่ ต้องเห็นทุกข์

 

ฉะนั้น ก็อย่าไปรังเกียจทุกข์ ความทุกข์นั่นน่ะจะสอนให้เรา ทุกข์ครั้งนี้ ยอมทุกข์ครั้งนี้ 

แต่เราก็จะได้พ้นทุกข์ แล้วคนกลัวเจ็บ กลัวเจ็บ กลัวปวด กลัวทุกข์ ก็ไม่อยากทำ

 

ถ้าไม่ทำอยู่เฉยๆ มันก็ไม่ทุกข์อะไร แต่มันจะทุกข์ระยะยาว ถึงคราวที่มันบังคับให้ทุกข์ ก็จะทนไม่ได้เลย อุปมาเหมือนกับคนป่วย เรามีโรคร้ายแรงอยู่ในตัว เราจะต้องการให้หาย เราต้องรักษา หมอเขาจะต้องฉีดยา แต่บางคนก็ต้องผ่าตัด

 

แน่นอนขณะที่รักษาจะต้องเจ็บ ยิ่งผ่าตัดนี่ยิ่งบาดเจ็บ

 

ถ้าเรากลัวเจ็บไม่ยอมรักษา มันก็ไม่หาย อยู่เฉยๆ ไม่ผ่าก็ดูว่ามันสบายกว่า ถ้าเรากลัวเจ็บ ไม่ทำอะไรก็ดูว่ามันไม่บาดเจ็บ แต่โรคมันก็รุมอยู่ภายใน หนักเข้าๆ มันก็บังคับให้ต้องเจ็บอยู่ดี เจ็บตอนนั้นหมอก็ช่วยไม่ได้ คนที่เวลาถึงคราวมันทุกข์บีบคั้น ตามสภาพของสังขาร เมื่อแก่ เมื่อป่วย เมื่อเจ็บ มันก็ต้องหนีไม่พ้น ตอนนั้นก็จะทำใจไม่ได้

 

ฉะนั้นเราทำให้ได้เสียตอนนี้ ตอนที่ยังมีโอกาสพักผ่อน ถ้าถึงคราวที่มันโรคภัยบีบคั้นจริงๆ ตอนนั้นหนีไม่พ้นหรอก ต้องยอมรับสภาพ

 

ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตใจเราก็จะแย่ โดยเฉพาะว่าชีวิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลส ก็จะต้องมีอย่างนี้ร่ำไป

 

ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องทุกข์อย่างนี้ซ้ำๆ เรื่อยไป ชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิด

 

เราไม่กลัวหรือกับการที่จะต้องเกิดซ้ำๆ แก่ซ้ำๆ ตายซ้ำๆ ทุกข์อยู่ซ้ำๆ

 

ถ้าเรายอมทุกข์เสียตอนนี้ ยอมผ่าตัดเยียวยา มันจะบาดเจ็บ แต่มันเป็นการที่แลกเปลี่ยนกับการทำลายกิเลส มันก็เป็นความทุกข์ที่คุ้มค่า เราปฏิบัตินี่มันต้องลงทุน เอาความทุกข์ยากลงทุน ไม่มีใครหลุดพ้นทุกข์ด้วยความสบาย

 

พระพุทธเจ้าไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยความสบาย ต้องออกมาจากวัง มาอยู่โคนไม้อยู่ป่าทำความเพียรด้วยความยากลำบากเทศนาธรรม :

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

(ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.)

เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami