Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

รู้ทุกข์..แต่ไม่ทุกข์

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)

ความทุกข์ไม่ได้หมายความว่า

 

มันคือความปวดความเจ็บ ความไม่สบายกายไม่สบายใจเท่านั้น อันนั้นเป็นทุกข์ส่วนหนึ่ง เรียกว่า ทุกขเวทนา

 

ทุกข์อีกอย่างก็คือ ทุกขลักษณะ ทุกขสภาวะ คือสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ปรากฏแล้วก็ต้องดับลง

 

การที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องดับนั่นคือ อาการของทุกข์ ฉะนั้นความสบายใจก็ตั้งอยู่ไม่ได้ นั่นก็คือทุกข์ ได้ยินก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไป นั่นก็คือทุกข์ เห็นขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องดับไป นั่นก็ทุกข์

 

มีอะไรบ้างที่มันตั้งอยู่ได้ เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับ การที่มันเกิดแล้วต้องดับก็คือทุกข์ เป็นทุกขลักษณะ

 

ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อกำหนดรู้ลงไปที่กายที่ใจจึงเห็นแต่ทุกข์ นับตั้งแต่เห็นทุกขเวทนา มันปวด มันเจ็บมันมีแต่ทุกข์ เห็นความแตกดับ ทุกสิ่งทุกอย่างรูปนาม บีบคั้นมีแต่ทุกข์

 

ก็ปฏิบัติธรรมต้องกำหนดรู้ทุกข์นะ มันมีทุกข์ให้รู้ แล้วจะหนีไปไหน จะไปทำอะไร จะละเหตุแห่งทุกข์ ก็ต้องกำหนดรู้ทุกข์

 

ฉะนั้นเห็นทุกข์น่ะดีแล้ว ได้คะแนน ดีแล้ว แต่มันจะถูกตัดคะแนนก็ตรงที่ว่า เห็นทุกข์แล้วกลุ้ม เห็นทุกข์ แล้วกระวนกระวาย เห็นทุกข์แล้วทน วางไม่ได้ นี่มันถูกตัดคะแนนแล้วนะ

 

ในตอนที่เห็นทุกข์น่ะถือว่าได้คะแนนแล้ว แต่ตอนที่เรากระวนกระวาย กลุ้มอกกลุ้มใจ อยากจะให้มันหาย เกลียดทุกข์ โกรธต่อความทุกข์ นี่มันถูกตัดคะแนน

 

คะแนนที่ได้ก็ได้ ส่วนที่ถูกตัดก็ตัด มันก็เลยไม่ไปยังไง

 

ฉะนั้นควรที่จะให้มันได้คะแนน แล้วก็ได้คะแนน

 

คือรู้ทุกข์นี่ได้คะแนนแล้ว วางใจต่อความทุกข์ วางเฉยต่อความทุกข์ นี่ยิ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีก

 

“มีสิ่งใด น่าโกรธ อย่าโทษเขา 

ต้องโทษเรา ที่ใจ ไม่เข้มแข็ง

เรื่องน่าโกรธ แม้ว่า จะมาแรง 

ถ้าใจแข็ง เหนือกว่า ชนะมัน”

 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้วาง ให้ละวาง คำว่าละวางไม่ได้หมายถึงหลบหนี วางทิ้ง ไม่สนใจ ไม่ใช่อย่างนั้นนะ

 

วางในที่นี้คือวางทางใจ คือ วางในลักษณะไม่ยินดีไม่ยินร้าย แต่ก็ยังรู้อยู่ ยังกำหนดรู้ทุกข์นะ แต่ว่าวางใจไม่ยินดียินร้าย นี่คือการปฏิบัติธรรม

 

ยังต้องกำหนดรู้ทุกข์ เห็นทุกข์ รู้ทุกข์ แต่ไม่ทุกข์ด้วย

เทศนาธรรม :

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

(ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.)

เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา

จ.พระนครศรีอยุธยาShare on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami