Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ดับทุกข์ที่แท้จริง

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (91)

ดับทุกข์ แท้จริง ให้พึงดับอัตตาตัวตน

ตัวพยายามดับนั้นแหละเสียเองจึงชื่อว่าดับทุกข์ที่แท้จริง

อนัตตาอยู่แล้ว-ไม่มีเราอยู่จริงอยู่แล้ว ให้ละวางอัตตาตัวตน ความเห็นแก่ตัวตน-ของของตนลงมา ท่ามกลางวางตัวตนออกไป-ไม่เลือก-ไม่ตรงอะไร วางเป็น-ว่างให้เป็น
วางผลประโยชน-ยศลาภสุขสรรเสริญประโยชน์โภชนผลตนและพวกพ้อง ให้พึงกว้างๆออกไปแก่ส่วนรวมล้วนเป็นญาติกันทั้งโลก

เรียนธรรมะ – อย่าตะกละ – ให้เกินเหตุ
จะเป็นเปรต – หิวปราชญ์ – เกินคาดหวัง
อย่าเรียนอย่าง – ปรัชญา – มัวบ้าดัง
เรียนกระทั่ง – ตายเปล่า – ไม่เข้ารอย

เรียนธรรมะ – ต้องเรียน – อย่างธรรมะ
เรียนเพื่อละ – ทุกข์ใหญ่ – ไม่ท้อถอย
เรียนที่ทุกข์ – ที่มีจริง – ยิ่งเข้ารอย
ไม่เลื่อนลอย – มองให้เห็น – ตามเป็นจริง

ต้องตั้งต้น – การเรียน – ที่หูตา
สัมผัสแล้ว – เกิดเวทนา – ตัณหาวิ่ง
ขึ้นมาอยาก – เกิดผู้อยาก – เป็นปากปลิง
เรียนรู้ยิ่ง – ตัณหาดับ – นับว่าพอ

พุทธทาสภิกขุ

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami