Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

กรรมเป็นตัวกำหนด

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (85)

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

“บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว จะได้รับสุขหรือทุกข์ ก็เพราะกรรมหรือการกระทำของตนเองทั้งสิ้น” พระพุทธองค์ทรงเพียงบอกชี้ทางแห่งความดีหรือความชั่วให้เท่านั้น

ถ้าเราไม่ประกอบ “กรรมดีด้วยตัวของเราเอง” ถึงจะสวดมนตร์อ้อนวอน หรือบูชาท่านด้วยอามิสที่มีค่าเพียงใดก็ตาม ท่านก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่งเราได้ เพียงนับถือแต่ไม่ปฏิบัติจะได้อะไรหรือ?

คนที่เชื่อเรื่อง “กรรม” ย่อมสามารถอดทน ยอมรับความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง ความขมขื่น และเคราะห์ที่เกิดแก่ตนได้ ไม่ตีโพยตีพายแต่ประการใดว่าโลกนี้ ไม่มีความยุติธรรมเลย ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำดีแล้วไม่ได้ดี ฯ

จิตใจคนเราจะเหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไป ไม่ได้ เนื่องจาก “กฏแห่งกรรม” จากการกระทำที่ไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างทำบุญ ทำบาป แตกต่างกันมา…!

หลวงพ่อจรัญ
วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami