Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

กรรมของการฆ่าล้างชีวิต

phu (1)

“การเกิด มามี ชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่ยาก อยู่แล้วนั้น ชีวิตจริง จึงเป็นสิ่งที่ต้องรักและหวงแหนมากที่สุด เพียงแค่คิดฆ่า ตัวให้ตาย ฆ่าเขาให้ตาย ก็เปรียบเสมือนการคิดชั่ว ต่อกรรมเวร ฉันนั้น กลับกลายเป็น ศัตรูคู่เวรติดตามต่อกันไป..”

 

กรรมจากการ จบล้างฆ่าชีวิตตน

 

“ผลแห่งกรรม ที่ตามมา ชีวิตกรรม หลังความตายของคนที่ ฆ่าตัวตายนั้น ดวงจิต จะกำเนิดใหม่ ในภพแห่งวิญญาณบาป ตกวนเวียนชดใช้กรรมในอบายภูมิ ต้องทนทุกข์ทรมานในนรกยาวนาน…ไม่จบสิ้น และเมื่อกำเนิดเกิดในชาติภพใหม่ก็จะ ตกอยู่ในบ่วงแห่งทุกข์เวทนา คิดล้างชีวิตตนซ้ำๆ แบบนี้ไปอีก หลายๆ ชาติ วนเวียนอยู่ในวงจรฆ่าตัวตายไม่รู้จบสิน เพราะการ ตายนั้น ตายด้วยโทสะและโมหะของตน ก่อเกิดเป็นวิบากกรรมเก่าที่ตามมา และไปกำเนิดในภพแห่ง สัตว์นรก ถูกจองจำในนรกภูมิ ขุมแห่ง สัญชีวนรก – นรกแห่งการเกิด (ฆ่าล้างตัดชีวิต)

 

นรกขุมนี้มีผนังทำจากเหล็กร้อนกั้นรอบด้าน มองไปไม่เห็นขอบ มีอาณาเขตไพศาล และมีไฟลุกโชนไปทั่ว ในไฟนรกนี้ปรากฏอาวุธต่าง ๆ เช่น หอก ดาบ มีด สัตว์ในขุมนี้จะวิ่งพล่านอยู่บนไฟนรกดังกล่าว เมื่อวิ่งแล้วก็กระทบกับอาวุธเหล่านั้น จนบาดเจ็บและตายและมากำเนิดใหม่ และตาย ในนรกภูมินั้น นับ ห้าร้อยชาติ..

 

“เพราะฉะนั้นแล้ว ดั่งคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การเกิดใหม่ นั้นยาก กว่า การตาย ต้องสะสมบุญไว้มากแค่ไหน ถึงจะได้เกิดมาในภพชาติของ มนุษย์ หากมีเกิดแล้ว ก็ควรสร้างบุญ ทำกรรมดี ไว้เป็น กำไรบุญ เพื่อหนุนนำซึ่งชีวิต กรรมทุกคนมีมา ไม่เท่ากัน ยากมาก ยากน้อย ลดหย่อนกันไป ขอแค่เรา เข้าใจ รู้ และ ปล่อยวางให้ได้ ท่าน ก็จะพบ แสงแห่งทางนั้นเอง..”

 

หลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami