logo st
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ธรรมะไม่ใช่ของที่วุ่นวาย

phu (5)

ธรรมะไม่ใช่ของที่วุ่นวาย
ผู้ที่ปฏิบัติได้ มีธรรมะเป็นวิหารธรรมในดวงจิต
ไม่วุ่นวายเหมือนทางโลกทั้งหลาย

มันแข่งดีกัน ประเทศต่อประเทศทำสงครามกัน เศรษฐีต่อเศรษฐีทะเลาะกัน ผัวเมียทะเลาะกัน มันเป็นเช่นนั้น
มันอัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค พร้อมสรรพ มันมาพร้อมกัน

มีความชังเท่าไร ก็มีความรักเท่านั้น
มีความรักเท่าไร ก็มีความชังเท่านั้น

เหตุนั้น มัชเฌ ท่ามกลาง
พระพุทธเจ้าเดินมรรค ไม่ติดวิปัสสนา
ไม่ติดความรัก ความชัง

ไม่ติดกามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ไปสายกลางเชียวนะ
เป็น “อัพยากฤต” ละสายกลางถึงวิโมกข์วิมุตติ แทงหัวใจ

พระอรหันต์ ไม่ยินดี ยินร้าย เป็นไปด้วยเมตตาอย่างยิ่งด้วยมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ยินดียินร้าย เป็นไปด้วยเมตตา เพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มไปด้วยพระมหากรุณาอย่างยิ่ง

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami