Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

หัวใจของผู้ชุ่มไปด้วย

phu (2)

หัวใจให้อิ่มหนำสำราญด้วยบุญด้วยกุศลซี

เหมือนอย่างอุบาสกคนหนึ่งชื่อ ธัมมิกอุบาสก มาในธรรมบท นี่ก็ทำบุญทำทานจนหัวใจเนื้อหนังเป็นบุญเป็นกุศลไปหมด เป็นอรรถเป็นธรรมไปหมด ทีนี้เวลาจะตายก็ให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ฟัง เพื่อความรื่นเริงบันเทิงในวาระสุดท้าย พอลูก ๆ ไปนิมนต์พระมา พระนั้นก็สวดมนต์ แต่ว่าท่านเป็นพระปุถุชนไม่ใช่พระอริยะ ไม่ใช่พระที่ตาแจ้งตาสว่าง เป็นพระปุถุชนธรรมดาเรา พอสวดมนต์ไปพวกเทวดาเอาราชรถมาเกยแล้วทางนั้นก็มา ๆ คนนั้นก็เชิญให้ขึ้นราชรถคันนั้น คนนี้ก็เชิญให้ขึ้นราชรถคันนี้ รถเทพรถเทวดาเกลื่อนอยู่บนอากาศที่จะมารับเอาไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนกัน

​ทางอุบาสกก็กลัวว่าเทวดาเหล่านี้จะมาเป็นอันตรายแก่การฟังธรรม เวลานี้กำลังฟังธรรมเพลินอยู่ จะลืมยังไงไม่ทราบเลยหลุดออกมาทางวาจาว่า เดี๋ยวให้รอเสียก่อน ๆ ว่างั้น บอกพวกเทพให้รอเสียก่อน คือ กลัวจะเป็นอันตรายแก่ธรรม เวลานี้กำลังฟังพระท่านสวดมนต์ กำลังเพลินในธรรมอยู่ มองเห็นอยู่ชัด ๆ นี่ก็ห้ามทางใจแล้วเผลอยังไงไม่ทราบออกมาทางวาจา บอกให้รอเสียก่อน ๆ

ทีนี้พวกพระทั้งหลายก็เข้าใจว่าโยมคนนั้นห้ามตัวเองว่าให้พักเสียก่อนให้รอเสียก่อนจะเป็นอันตราย พระทั้งหลายเลยลุกจากที่หยุดสวดแล้วเลยไปวัด

พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่ากลับมาทำไม ก็อุบาสกคนนั้นห้ามไม่ให้สวด เขาไม่ได้ห้ามพวกท่านทั้งหลายนะ เขาห้ามพวกเทพทั้งหลายซึ่งเกลื่อนอยู่บนอากาศนั้น เต็มอยู่นั้น เขาจะเอาราชรถมารับ ราชรถทางนั้นก็มาทางนี้ก็มา ใครก็เชื้อเชิญให้ไปชั้นของตน ๆ ความหมายว่างั้น แล้วผู้นี้กำลังเพลินฟังสวดมนต์อยู่กลัวจะเป็นอันตราย เขาห้ามพวกเทพต่างหาก พระองค์ไล่พระตาบอดกลับมาอีก จึงได้กลับมาอีก พอสวดมนต์จบลงไปแล้วก็ว่าพ่อจะไปเท่านั้นละแล้วบึ่งเลย

​นี่ละหัวใจที่ชุ่มด้วยอรรถด้วยธรรม ชุ่มด้วยบุญด้วยกุศล แม้จะมีชีวิตอยู่ก็ยังแสดงให้เห็นเต็มไปหมด ท้องฟ้าอากาศนี่เต็มไปหมดด้วยรถทิพย์ที่มารอรับให้ไปชั้นของตน ๆ เพราะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่จนตรอกแล้วที่จะไปชั้นไหนในบรรดาสวรรค์ คุณงามความดีเพียงพอแล้วจะไปรถคันไหนได้ทั้งนั้น ถ้าคนนี้ยังไม่สมควรแก่รถคันนั้น ๆ จะไม่มา นี่สมควรหมดบนอากาศนี่จะขึ้นคันไหนได้ทั้งนั้น แต่คนนี้บอกว่าเวลานี้กลัวจะเป็นอันตรายต่อการฟังธรรม เลยให้รอเสียก่อนและออกมาทางคำพูด พระเข้าใจผิดเลยหยุดสวดแล้วกลับไป พระพุทธเจ้ารับสั่งให้กลับมาอีก โดยชี้แจงเหตุผลให้ทราบ ว่าพวกเทพทั้งหลายเกลื่อนอยู่บนอากาศ มีแต่ราชรถรถเทพทั้งนั้นมารออุบาสกคนนี้

​ไม่ใช่เขาห้ามเรา เขาห้ามพวกนั้นต่างหาก กลัวจะเป็นอันตรายแก่การฟังธรรมของเขาไป ให้คืนไป แล้วไล่กลับมาอีก มาก็มาสวดอีก ตอนนี้เราลืมพูด อุบาสกถามลูกว่า นี่พระคุณเจ้าไปไหน พระคุณเจ้ากลับแล้ว ทำไมถึงกลับเสียล่ะ อ้าว ก็คุณพ่อห้ามตะกี้นี้ โอ๋ย เราไม่ได้ห้าม นี่เราห้ามพวกเทพต่างหาก ให้ไปนิมนต์ท่านมา พอดียังไม่ไปนิมนต์ทางนั้นมาแล้ว พระพุทธเจ้ารับสั่งให้มา นั่นเป็นอย่างนั้น

​นี่หมายถึงว่าบุญกุศลเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพียงพอแล้ว รถเทพคันไหนขึ้นได้หมด ควรหมดกับคนคนนี้ คนผู้สร้างคุณงามความดีไว้เพียงพอแล้วจะขึ้นคันไหนได้ทั้งนั้น ถ้าคนนี้ยังไม่ควรแก่รถคันใด รถคันนั้นจะไม่มารถชั้นนั้นจะไม่มา อันนี้มาเต็มไปหมด นี่ท่านพูดถึงเรื่องอำนาจแห่งความดี อุบาสกคนนี้เป็นคนที่ใจบุญใจกุศลมีศีลทานตลอดเวลา จนกระทั่งเวลาจะเสียชีวิตก็บอกลูกหลานพ่อจะไปละนะ ให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลดละอย่าปล่อยอย่าวาง พ่อจะไปด้วยความสุคติ แล้วอย่าเป็นห่วงกับพ่อนะ ร่างกายนี้ทิ้งได้ทุกคนฟังซิพ่อสอนลูก ร่างกายนี้ทิ้งไว้ทุกคนไม่มีใครจะเอาไปได้แหละ แต่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเป็นของเรา พอว่าอย่างนั้นก็ไปเลย

นี่เป็นคติสด ๆ ร้อน ๆ นะ อุบาสกคนนี้ท่านก็ไปแล้ว รถก็รับไปแล้ว ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ท่านสอนไว้ทำไมว่าไว้ทำไม ก็ว่าให้พวกเราที่กำลังดำเนินอยู่นี่ว่าจะไปทางไหน จะไปทางนรกหรือจะไปทางสวรรค์ ความหมายว่าอย่างนั้น ถ้าไปทางสวรรค์ก็ให้ทำแบบที่ท่านสอนไว้นี้แบบพาดำเนินนี้ ถ้าจะไปนรกก็ไป อันไหนชั่วอันไหนลามกให้พากันประกอบให้พากันสร้างขึ้น จะได้เผาหัวเจ้าของนั่นแหละ ความหมายว่างั้น

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
จากหนังสือ “สมถธรรม วิปัสสนาธรรม”

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami