Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

” อัฎฐิกลายเป็นพระธาตุ “

phu

การที่พระอรหันต์ท่าน

นิพพานแล้วท่านตายไปแล้ว อัฎฐิของท่านถึงกลายเป็นพระธาตุ คือ อัฎฐิของท่านเป็นร่างกายส่วนหยาบก็ตาม แต่ได้รับการซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้ว เลยกลายเป็นร่างกายที่ละเอียด เวลาตายไปแล้วอัฎฐิก็กลายเป็นพระธาตุได้ เพราะอัฏฐินั้นได้รับกายซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเวลาที่ยังครองร่างอยู่ เวลาตายอัฎฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ คือจิตที่บริสุทธิ์ฟอกร่างกายโดยธรรมชาติเอง คือเป็นเองอยู่ในนั้น

ยิ่งท่านเข้าสมาธิสมาบัติแล้ว
ก็ยิ่งเป็นการซักฟอกร้อยเปอร์เซนต์เลย
ถ้าท่านอยู่ธรรมดา ครองขันธ์อยู่ธรรมดา
ก็เป็นการซักฟอกอยู่โดยอัตโนมัติ
ทีนี้ร่างกายก็สะอาด สะอาดตามส่วนของธาตุที่หยาบ สะอาดภายใน เวลาตายอัฎฐิจึงกลายเป็นพระธาตุ


โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami