Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ดวงตาเห็นธรรม

phu

“..ดวงตา “เห็นธรรม”
นั้น คือดวงตาเห็นอะไร

คือดวงตา
เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิด เป็นเบื้องต้น
ความแปรไป เป็นท่ามกลาง
ความดับ เป็นที่สุด

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือทั้งหมด
จะเป็นรูปก็ช่าง
จะเป็นนามก็ตาม
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ครอบรวมเลยทีเดียว ได้แก่

ธรรมชาติทั้งหมด
เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จะเป็นรูปธรรมก็ช่าง
จะเป็นนามธรรมก็ตาม
เกิดขึ้นแล้วก็แปรดับไป

อย่างตัวสกนธ์ร่างกาย
ของเราก็เหมือนกัน

มันเกิด แล้วก็แปรไป
ตามธรรมดาของมัน
แล้วมันก็ดับไป..”

โอวาทธรรม
หลวงพ่อชา สุภทฺโท

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami