Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจเป็นอย่างไร?

phu (1)

เมื่อคนเรานั้น ประกอบด้วย กายกับใจ

“จิตใจ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

 

ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้าใจสูงศาสนาก็สูง ถ้าใจต่ำศาสนาก็ต่ำ

 

ฤทธิ์ ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ ฤทธิ์ แปลว่า สิ่งที่สำเร็จได้ด้วยความเจตนา

 

อิทธิฤทธิ์ เป็นเรื่องของร่างกาย คือ สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา

 

บุญญฤทธิ์ เป็นเรื่องของจิตใจ สำเร็จได้ด้วยความเป็นเอง บันดาลคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จ คิดอะไรไม่สำเร็จ ก็เพราะไม่มีฤทธิ์ ไม่มีอำนาจ

 

ฉะนั้น เราจึงต้องฝึกฝนจิตให้ดี ให้มีอำนาจ ถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ไม่ดีขึ้น เหมือนพื้นแผ่นดินไม่มีคนดัดแปลง มันก็เป็นที่สำหรับคนเหยียบย่ำเป็นป่า เป็นพง”

 

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami