Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

บุญนำ

“บุญนำทาง”
อย่าตั้งอยู่ในความประมาท
ให้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้
ถ้าเมื่อเรามีบุญกุศลในจิตใจแล้ว
บุญกุศลนั้นจะเป็นผู้พานำเราไปสู่ความสุข
แต่ถ้าเรามีบาป ถ้าเราทำแต่บาป
บาปมันไม่เอื้ออำนวยนะ
มีแต่พาชักตกนรกหลุมลึกๆ ถ้าทำบาปหนักนะ
ถ้าทำบาปเบาขึ้นมาก็ มาเป็นเปรต มาเป็นสัตว์เดรัจฉาน
มาเป็นคนบ้าใบ้ หูหนวก ตาบอด เป็นได้ทั้งนั้น
อันนี้คือบาปอกุศล เป็นเพื่อนสอง
นำจิตใจของเรา ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ
เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย
ให้ประกอบคุณงามความดี
สร้างบุญกุศล ให้เป็นเพื่อนสองของเรา
อย่าตั้งอยู่ในความประมาท
หากินเป็นวันๆ อยู่เป็นวันๆ
แล้วก็หาเงินคำทรัพย์สมบัติ
ใครได้เงินมาก ก็แปลว่าผู้นั้นฉลาด
ยกยอปอปั้นกัน เชิดชูบูชากัน
เป็นหน้าเป็นตาในชุมชนสังคม
แต่ถ้าหากว่าคนนั้น หาแต่เงินอย่างเดียว
ไม่ได้หาคุณงามความดี ไม่ได้เสาะแสวงหาบุญเข้าสู่จิตใจแล้ว
หลักของพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องนะ
ถึงจะรวยก็รวยไปเถอะ รวยก็เงินทั้งหลายทั้งปวง
ส่งร่างกายของเราเข้าไปโรงพยาบาลเท่านั้นเอง
ให้หมอดูแลรักษา ห้องดีที่สุด ยาดีที่สุด หมอดีที่สุด
เงิน..ส่งถึงโรงพยาบาล ไม่เกินนั้น “ ตาย ”
จากนั้นญาติพี่น้อง ลูกของข้าดี หลานของข้าดี สามีภรรยาของข้า..ดีที่สุด
ญาติพี่น้องที่ว่าดีที่สุดนั้นก็ส่งถึงเมรุ พอวางดอกไม้จันทน์แล้ว
ก็เดินหันหลังออกมา ไม่มีใครจะไปเป็นเพื่อน อีกละทีนี้
นี่แหล่ะ…คราวนั้นแหละ
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
โก หิ นาโถ ปโร สิยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้
นอกจากตัวของเรา นอกจากใจของเรา
ใจของเราเท่านั้นละ
ที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ บุญกุศลแลจะเป็นเพื่อนสองของเรา
เดินเคียงข้างเราไปหละ ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล
มีแต่บาปอกุศล บาปอกุศลนั้นแหละ จะเดินเคียงข้างเรา
เพราะฉะนั้นให้พวกเรา
มองดูสิว่า ในชีวิตของเราตั้งแต่บัดนั้น มาถึงบัดนี้
เป็นที่อุ่นใจรึยัง เป็นที่พอใจรึยัง ในการสั่งสมบุญกุศล
เข้าสู่จิตใจของพวกเรา ถ้าหากว่าพวกเรายังห่างเหินอยู่
ก็ควรพยายามประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเรา
ไว้ให้มาก เตรียมไว้ให้ดีนะ
คณะศรัธทาญาติโยมลูกหลานะ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami